Forside Sitemap Forum Udskriv

FDR og "New Deal"

Arbejdsspørgsmål til s. 30-35

Franklin Delano Roosevelt - FDR
  1. Hvad dækkede betegnelsen "New Deal" over?
  2. Gør rede for Agricultural Adjustment Act (AAA)
  3. Gør rede for National Recovery Administration (NRA)
  4. Hvilke nye økonomiske teorier fulgte Roosevelt?
  5. Beskriv depressionens menneskelige omkostninger - havde de været de samme om krisen var startet i 2006?
  6. Hvorfor skiftede Roosevelt kurs i 1935 - og hvad gjorde han konkret?
  7. Gør rede for fagbevægelsens vækst i 1930'erne. Hvordan kunne fagbevægelsen blive stærkere, når der var så mange arbejdsløse ?
  8. Gør kort rede for Coughlin, Townsend og Longs kritik af Roosevelt. Hvad fortæller det os om perioden?
  9. Hvor vil I placere ham mht. land-by modsætningen ? Hvilke amerikanske kerneværdier gør Roosevelt op med?
  10. Prøv tilsidst om I kan klare denne lille quiz

Overblik over New Deal's 3 faser

1. fase: Roosevelts første 100 dage

Reform af banksystemet.

Alle banker holdt "ferielukket" og de solvente blev genåbnet. Det genskabte tilliden.

AAA - Agricultural Adjustment Act

NRA - National Recovery Administration - industrien

2. fase: 1935-36

FDR's Works Progress Administration (WPA)*

('Ministerium for off. arbejder.')

Et af de vigtigste og mest nyskabende initiativer under New Deal var WPA. Roosevelt besluttede at iværksætte enorme offentlige arbejder i stedet for bare at udbetale understøttelse. De arbejdsløse blev altså ansat af staten, som fik udført noget arbejde til gavn for samfundet.

Harry Hopkins (minister i WPA) :

"Give a man a dole and you save his body and destroy his spirit - Give him a job, an pay him an assured wage, and you save both the body and the spirit"

Fra 1935-1943 beskæftigede WPA 8 millioner amerikanere - 20% af arbejdsstyrken. I denne periode blev der bygget 2500 sygehuse, 5900 skoler, 350 lufthavne, og anlagt mere end 570.000 miles landevej (= ca. 800.000 km) og 8000 off. parker.

National Labor Relations Board

- sikring af arbejdernes organisations-, strejke-, og forhandlingsret

Social Security

- indførelse af de første føderale velfærdsydelser.

3. fase: 1936-1941

Roosevelt genvælges i 1936, men han fik det sværere i sin 2. periode. New Deal mødte modstand hos mange og en del af New Deal-initiativerne stred mod den amerikanske forfatning. Den føderale regerings massive indgreb i samfundet kom i konflikt med staternes kompetencer - lidt som når EU 'blander sig' i danske forhold. Roosevelt forsøgte at få udnævnt Højesterets-dommere, som var på hans side og blev beskyldt for "Court-packing". Roosevelt forsøgte også forgæves at få ændret forfatningen, så præsidenten ville få kontrol med Højesteret.

Sidst i 1930'erne begyndte USA at opruste pga. Hitlers politik i Tyskland, og det skabte nye arbejdspladser og pustede nyt liv i økonomien. Under 2. verdenskrig oplevede USA massiv økonomisk vækst.

Det var første gang i amerikansk historie, at centralmagten i Washington påtog sig så stort et ansvar for befolkningen i krisetid. Republikanerne kritiserede det voldsomt...det var jo ren kommunisme efter deres opfattelse.

*Kilde: Parrish: Anxious Decades s. 347ff.


Sidst revideret 04.05.06
xhtml | css | © 2005-6 Adjunkten | Link til toppenTop