Adjunkten - Historie
Palæstinakonflikten

Arbejdsspørgsmål


Spørgsmål til kap. 3 "Zionismen"

 1. Hvad var 'zionismen'?
 2. Hvorfor opstod zionismen netop i 1800-tallet? (Bogen nævner 2-3 årsager)
 3. Hvem grundlagde zionismen og hvilken konkret sag satte grundlæggeren i gang?
 4. Hvorfor foreslog Herzl Argentina eller et sted i Afrika som jødernes hjemland?
 5. Første indvandringsbølge til Palæstina kom fra 1880'erne. Hvorfor mon?
 6. Hvordan reagerede Palæstina-araberne på indvandringen?
 7. "Forspildte muligheder...?" Burde man have forudset konflikten? Hvem kunne have grebet ind?

Spørgsmål til kap. 5 "Palæstinamandatet 1920-1948"

 1. Beskriv med dine egne (stik-)ord hvad 'Palæstinamandatet' var, og hvad det grundlæggende problem er i perioden 1920-1948.
 2. Se på tabellen s. 176 og regn ud, hvor stor en procentdel den jødiske befolkning udgør af den totale befolkning. - Kommenter tallene. Hvornår og hvorfor steg den jødiske indvandring?
 3. Hvordan var det jødiske samfund i Palæstina organiseret?
 4. Beskriv arabernes reaktion på indvandringen - herunder Haj Amins Arab Higher Commitee
 5. Hvad var zionisternes dilemma? Hvilken fløj havde du tilhørt, hvis du var jødisk indvandrer? Begrund!
 6. Hvad var Peel-kommissionens konklusioner?
 7. Hvad indeholdt den såkaldte 'Hvidbog' fra 1939, og hvordan reagerede det jødiske samfund på den?
 8. Hvilken effekt havde jødernes hær og 2. verdenskrig på den vestlige verdens opfattelse af Palæstinaproblemet?
 9. Hvorfor blev det engelske mandatstyre afviklet i 1947?
 10. Se på kortet s. 49 over delingsplanen - hvorfor er grænsedragningen lavet sådan?
 11. Opsummering/konklusion: Gå tilbage til spsm 1 og se om dine stikord er dækkende for perioden.

Kapitel 6: "Staten Israels oprettelse og uafhængighedskrigen" + kilde 12

 1. Hvad foregik i Palæstina i overgangsperioden indtil Staten Israel blev oprettet?
 2. Kilde 12: Giv en analyse af uafhængighedserklæringen. Hvad står der, og hvad fortæller teksten om grundlæggernes syn på oprettelsen af Israel?
 3. Hvad var den første beslutning, som Israels nye regering traf?
 4. Palæstinaproblemet overgik fra at være en lokal til at blive en statslig konflikt. Hvad betyder det?
 5. Hvordan forløb uafhængighedskrigen?
 6. Hvad blev resultatet af krigen for jøderne og palæstinenserne? (brug kortet s. 49) - Læg mærke til Jerusalem.
 7. Konklusion: Beskriv med egne ord i korte træk, hvad der skete fra 1947-49 i Palæstina.
 8. Er situationen i Palæstina blevet værre eller bedre i 1949, end den var i Mandattiden?
 9. Hvilke ligheder er der mellem Ben Gurions holdning til flytningeproblemet i 1949 og situationen i dag?

Spørgsmål til kapitel 8: Fra Sinaikrig til seksdages krig

 1. Hvad delte de arabiske stater, og hvad bandt dem sammen?
 2. Hvad var formålet med PLO, og hvem dannede organisationen?
 3. Hvorfor lukkede Nasser Eilat i 1967 (se evt. kort s 69)
 4. Hvad vandt Israel ved 6-dages krigen?
 5. Hvad blev følgerne for araberne?
 6. Hvilke principper vedtog araberstaterne for kampen fremover (Khartoum '67)
 7. Karakterisér resolution 242. Hvilke muligheder havde FN i konflikten?
 8. Hvad er den vigtige forskel på at være 'flygtninge' og et 'folk'?

Spørgsmål til kap. 9 - Palæstinenserne

 1. Hvorfor blev Junikrigen 1967 et vendepunkt for palæstinenserne?
 2. Se på kortet s. 75. Hvor var der flest palæstinensiske flygtninge?
 3. Hvilke ting blev ændret i den palæstinensiske kamp?
 4. Hvordan fik palæstinenserne penge til våben?
 5. Hvilke strategiske ændringer indførte Al Fatah og Arafat, da Arafat blev leder af PLO?
 6. Lav en model over de vigtigste guerillaorganisationer under PLO.
 7. I september 1970 (sorte september) slog Jordans regering hårdt ned på de palæstinensiske grupper. Hvorfor holdt Jordan ikke med palæstinenserne?
 8. Hvorfor opstod der borgerkrig i Libanon fra ca. 1975-1990?
 9. I 1974 fik Arafat lov at tale for FN's generalforsamling. Giv en analyse af enten kilde 35 eller 36.

Spørgsmål til kap. 11 - Israel som besættelsesmagt efter 1967

 1. Hvilke problemer skabte seksdageskrigens erobringer for Israel?
 2. Hvad var (er) forskellen på Arbejderpartiet og Likud-partiets bosættelsespolitik?
 3. Hvilke bosættelsespolitik havde minister for landbrug og bosættelser, Ariel Sharon efter valget i 1977 (nuværende premierminister!) og hvad tror I var formålet med den?
 4. Med hvilken ret opførtes bosættelserne? Her skal I læse FN's sikkerhedsråds resolution nr. 242, s. 188f. i jeres bog.
 5. Hvad var årsagerne til regeringsskiftet i 1977 (hvilket parti havde domineret forud?)
 6. Hvad var formålet med Libanon-felttoget i 1982, og hvad blev konsekvensen af det?
 7. Hvad er 'Intifadaen' og hvad var årsagen til den? Diskutér, hvorfor det ikke var startet langt før - fx efter 1967?
 8. Hvad fortæller tabellen nederst s. 112? - Er i enige? (begrund)
 9. Gå til slut ind på Intifada.com og find den danske version. Undersøg sidens opbygning grundigt og diskutér, hvordan afsenderen forsøger at overbevise os. Hvilke midler bruges, med hvilken virkning?

Spørgsmål til Michael Irving Jensen "Irak og Palæstina" (2004)

 1. Gør rede for hovedindholdet i de tre faser af 'Køreplan for fred'.
 2. Hvad var Sharons krav (forbehold) til amerikanerne for at godkende køreplanen?
 3. Hvorfor brød "hudnaen" sammen
 4. Hvad var begrundelsen for at opføre Muren fra 2002-2003, og hvor er den bygget?
 5. Hvad frygtede Avraham Burg fra Arbejderpartiet at Murens konsekvens vil blive?
 6. 2006: Hvad er Kadimas plan i forhold til palæstinenserne? Vil de følge 'Køreplan for fred'?
Sidst revideret 04.04.2006

© ? | xhtml | css | Adjunkten | Følg mig på Twitter | Min Google+ profil | Del | Til toppen