Adjunkten - Historie
Palæstinakonflikten

Jødernes ældste historie


Gamle testamente som kilde

Vores kilde til viden om jødernes ældste historie er primært Bibelen, nærmere betegnet Det gamle Testamente (GT). Her skal man selvfølgelig være kritisk, for det første fordi GT er nedskrevet mange hundrede år efter de begivenheder, den skildrer, og for det andet fordi den anses for at være hellig. Dog har arkæologiske udgravninger bekræftet mange af Bibelens historier - men de kan altså ikke endeligt verificeres. Alligevel bør man kende lidt til bibelens fortællinger, da de jo spiller en uhyre central rolle for troende jøder og kristne.

Jøder og arabere er broderfolk

Både jøder og arabere nedstammer fra beduinhøvdingen Abraham, der levede 2000 fvt. omkring det nuværende Israel og Ægypten. Abraham fik sønnen Isak med Sara og sønnen Ismail med Hagar. Isak blev stamfader til jøderne og Ismael til araberne - men Isak og Ismael var altså halvbrødre, både ifølge jøders og muslimers hellige skrifter.

Moses (ca. 1200 fvt.)

Jøderne var et nomadefolk, men fandt dog land/plads i Kanaan (ca. nuv. Israel). Ca. 1600 fvt. blev de tvunget til slaveri i Egypten

Moses

Kongetiden (guldalderen)

Eksilet i Babylon: Jødedommen udvikles som religion

Da jøderne igen bliver smidt ud af Israel, bruger de tiden til at sammenbrygge en ideologi: David, Zion, templet, pagten med Jahve videreudvikling af religion de mosaiske love. Jøderne bliver en menighed, hvor religionen holder sammen på stammen

538: Perserkongen Kyros lader 50.000 jøder vende tilbage til Israel

Diasporaen ('spredningen', 'eksilet') - fra 135-1948 (!)

Livet i eksil

Eksiljøderne bosætter sig overalt i Europa, hvor de mange steder blev forfulgt af kristne. Der var tilsyneladende færrest problemer i de arabiske lande!

Eksiljødernes holdning til de nye lande under diasporaen:

  1. liberal: tilpasser sig, slækker på mosaiske lovregler. assimilering
  2. ortodoks: holder fast ved jødisk særpræg lever efter de religiøse anvisninger i Tora'en (jødisk normsamling)

Man kan undre sig over, at den jødiske kultur overlevede i de nye lande. Ville danskere fortsat kalde og føle sig som danskere efter at have levet spredt verden over i næsten 2000 år? Det som har holdt den jødiske identitet i live er den jødisk religion/kultur: Toraen og de mosaiske love. I synagoger verden over kunne jøder samles og fortælle historien om eksilet i Babylon og storhedstiden under kong David. Mange har fastholdt ønsket om at vende tilbage til Jerusalem i deres bønner.

En af de vigtigste leveregler i Toraen er, at jøder ikke må gifte sig med ikke-jøder.

Hovedpointer:

Dette er noter til Johan Bender: "Palæstina-problemet", 3.udg., 1999.

Sidst revideret 28.02.2006

© ? | xhtml | css | Adjunkten | Følg mig på Twitter | Min Google+ profil | Del | Til toppen