Adjunkten - Historie
Middelalder

Europæiske korstog

Læs GV s. 120-123 + kilde 32.

Arbejdsspørgsmål:

 1. Gør rede for de vigtigste fakta om Islam og det islamiske riges udbredelse 622-750. Brug kortet s. 121.
 2. Kilde 32:
  • Hvordan forsøger pave Urban at overtale sine tilhørere til at tage på korstog? - giv eksempler fra teksten.
  • Hvilke forskelle og ligheder er der mellem pave Urban og Osama bin Laden ?
 3. Hvad var korsfarerrigerne ?
 4. Hvorfor var netop Jerusalem så vigtig for korsfarerne ?
 5. Hvad motiverede folk til at tage på korstog ?

Hør radioudsendelse om korstogene i forbindelse med filmen om tempelridderen Arn

Valdemarernes korstoge

 1. "Middelalderen varede fra det tidspunkt, hvor kristendommen slog rod i landet til reformationen." Prøv at sætte årstal på.
 2. Hvordan var den katolske kirke organiseret?
 3. Hvad er forskellen på de forskellige munkeordner; benediktinere, cisterciensere, franciskanere og dominikanere?
 4. Hvad var tiende ?
 5. Hvad er forskellen på kirkens rolle i middelalderen og i dag ?
 6. Hvordan kunne kirke- og kongemagt bruge/støtte hinanden?
 7. Hvad betød det at Valdemar og Absalon var fostbrødre?
 8. Hvilke korstog og andre bedrifter stod Valdemar og hans sønner for 1157-1241?
 9. Hvor tog Valdemar den store og Valdemar Sejr hen på korstog? Find det på Google Maps.
 10. Hvordan fremstiller Laurits Tuxens maleri "Arkonas indtagelse"?

Dannebrog 1219

Maleri af C.A.Lorentzen, 1809

Arkonas indtagelse 1169

Maleri af Laurits Tuxen

Kong Valdemar og biskop Absalon indtager Arkona og ødelægger Svantevits billedstøtte.” Ærkebiskop Absalon ses med det kristne symbol hævet mod venderne mens kong Valdemar den Store står med hænderne hvilende på sværdet. Her ser vi kirke- og kongemagten i tæt samarbejde.Litteratur:


© ? | xhtml | css | Adjunkten | Følg mig på Twitter | Min Google+ profil | Del | Til toppen