Adjunkten - Historie
Menneskerettigheder

Forenede Nationer

  Gå ind på UNRIC og find svarene på følgende spørgsmål:

 1. Hvornår blev FN oprettet og hvor mange stater er medlem af FN?
 2. Hvad er formålet med FN? (Find FN-pagten. Læs præamblen (betyder forord) og kapitel 1 og 2.)
 3. Hvem betaler for FN's arbejde?
 4. Menneskerettighedserklæringen

  I FN vedtog man verdenserklæringen om menneskerettigheder. Følg linket og læs erklæringen. Er der nogle ting i erklæringen, som overrasker? Erklæringen havde og har ingen juridisk kraft - det var og er en hensigtserklæring, en moralsk rettesnor for medlemmerne i FN.

  Hvilke rettigheder er de vigtigste?

  Menneskerettighederne udvides løbende

  Siden har FN vedtaget en lang række konventioner, som de enkelte lande kunne vælge at tilslutte sig. De vigtigste er:

  • 1950 Den europæiske menneskerettighedskonvention
  • 1965 Den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination (Konventionen mod racediskriminination)
  • 1966 Den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder
  • 1966 Den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder
  • 1969 Den amerikanske menneskerettighedskonvention
  • 1979 Konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (Kvindekonventionen)
  • 1981 Det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder
  • 1984 Konventionen om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (Konventionen mod tortur)
  • 1986 Deklarationen om retten til udvikling
  • 1989 Konventionen om barnets rettigheder (Børnekonventionen)

  I 2008 har menneskerettighedserklæringen 60 års-jubilæum. Det markeres over hele verden - bl.a. ved hjælp af websiden Know Your Rights

  Krig eller fred - FN's sikkerhedsråd

  Skulptur foran FN-bygningen i New York

  Internationale kriser diskuteres i FN's sikkerhedsråd, og man forsøger at finde fredelige løsninger jvf. FN-pagten. Rådet består af 15 medlemmer; 5 permanente stater og 10 stater, der vælges for 2 år blandt de resterende 187 medlemmer. Der skal helst være repræsentanter fra alle verdensdele. I sikkerhedsrådet bestemmes hvordan FN skal forholde sig til en krise. Sikkerhedsrådet vedtager en resolution, som repræsenterer FN's holdning. De 5 permanente medlemmer USA, Frankrig, Storbritannien, Kina og Rusland har vetoret, dvs. Rusland kan fx alene bremse et forslag fra de andre lande. Man kommer derfor ikke uden om at stormagterne skal være enige i det kompromis, man når frem til.

  Hvordan kan FN forebygge og løse konflikter?

  Se Sikkerhedsrådets seneste resolutioner. Konflikter i verden lige nu: Globalis.


© ? | xhtml | css | Adjunkten | Følg mig på Twitter | Min Google+ profil | Del | Til toppen