Adjunkten - Historie
Menneskerettigheder

Marseillaisen

Hør melodien! (Klik her)

Afsted i børn af fædrelandet,
oprunden er nu hæderens dag.
Tyranniet har vi forbandet,
:/: rejser mod os sit blodige flag. :/:
Kan du høre i lejren det toner
af råb fra den vilde soldat,
om lidt så kværker den krabat
i vor arne vore børn og koner!
Til våben alle mand!
Slut kreds og holder stand!
Afsted, drag med,
flyde skal blod
i strid smudsig flod!

Skælv hver tyran og i kumpaner,
enhver af jer er troløsheds søn!
Skælv! Thi snart jer djævelske planer
:/: som fortjent skal få deres løn. :/:
Hver som soldat til kampen sig melder,
men falder vore unge mænd,
af jorden vokser ny igen,
klar til kamp og tyrannerne falder.
Til våben alle mand!
Slut kreds og holder stand!
Afsted, drag med,
flyde skal blod
i strid smudsig flod!

En hellig kærlighedens lue
for fædrelandet tænd i vor barm!
Dyre frihed! Lad os dig skue.
:/: mens du styrker vor hævnende arm. :/:
Når vort flag da føres mod lejren
i blodig kamp, lad det ske,
at fjenden må i døden se
din blev triumfen og vores blev sejren.
Til våben alle mand!
Slut kreds og holder stand!
Afsted, drag med,
flyde skal blod
i strid smudsig flod! 1)

Om Marseillaisen

Den franske nationalsang blev forfattet natten mellem d. 24. og 25. april 1792 af den franske ingeniør og officer Claude Joseph Rouget de Lisle som reaktion på den østrigske krigserklæring mod Frankrig. Teksten er stærkt inspireret af flere andre kilder: samtidige plakater med slagord, salmer og tidligere kampsange. Den blev hurtigt arrangeret for militærorkester og spillet nogle dage senere ved en festlig lejlighed. Den fik sit gennembrud ved en banket i Marseille i juni samme år, blev trykt og spredte sig derefter over hele Frankrig. Sangen fik sit navn, da republikanske soldater fra Marseille 30. juli 1792 sang den den under indmarch i Paris. Den blev erklæret for nationalsang 14. juli 1795 2)


1) Kilde: http://www.1sted.dk/i/dokumentar/marseillaisen.html
2) Kilde: Wikipedia, hvor du også kan se den originale franske tekst.

© ? | xhtml | css | Adjunkten | Følg mig på Twitter | Min Google+ profil | Del | Til toppen