Adjunkten - Historie
Menneskerettigheder

Den franske revolution - arbejdsspørgsmål

Det franske stændersamfund

 1. Beskriv det franske samfunds sociale sammensætning før revolutionen.
 2. Hvad var stænderforsamlingen, og hvorfor blev den indkaldt?
 3. Analyse af kilde 9:
  • Hvem er afsender og modtager af kilden?
  • Hvad vil afsenderen opnå?
  • Hvordan argumenterer Sieyés for, at 3.standen skal have politisk indflydelse?
  • Hvilken kritik rettes mod de priviligerede stænder?
Boldhuseden, Versailles 1789. 3. stand erklærer sig for nationalforsamling og undsiger dermed enevælden. Revolutionen er begyndt.

Revolution og reformer

 1. Hvad var den såkaldte "boldhused", og hvad førte op til den?
 2. Hvordan reagerede bønderne rundtom i landet på 3. stands oprør?
 3. Hvorfor stormede de franske revolutionære Bastillen?
 4. Hvilke reformer indførte nationalforsamlingen?
 5. Hvilke reformer mener I er mest revolutionære (vidtgående)?
 6. Lav 2 korte dialoger om Nationalforsamlingens reformer mellem hhv. 2 bønder og 2 adelige. Hvilke synspunkter har de på begivenhederne - hvilke argumenter vil de bruge?
 7. Karakterisér den nye forfatning fra 1791. Hvilke principper er den bygget op efter?
 8. Hvem var tilhængere og modstandere af revolutionen - og hvorfor?
 9. Hvorfor erklærede det revolutionære Frankrig krig mod nabolandene? (forklar slogan med slot og hytter)
 10. Wienerkongressen i 1815 kunne man kalde en slags modrevolution. Hvorfor?
Ludvig (Louis) 16.'s henrettelse d. 16. i januar 1793 sendte chokbølger igennem Europas kongehuse. Ville de lide samme skæbne?

© ? | xhtml | css | Adjunkten | Følg mig på Twitter | Min Google+ profil | Del | Til toppen