Adjunkten - Historie
Menneskerettigheder

Danmarks Riges Grundlov

Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849

i uddrag udvalgt af LHE

Arbejdsspørgsmål til grundloven af 1849

  1. Gør rede for magtdelingen i dansk demokrati. Hvor har forfatterne hentet inspiration fra?
  2. Hvem kan vælges ind i hhv. Landstinget/Folketinget?
  3. § 80 - 93 angiver de såkaldte frihedsrettigheder. Skriv dem op med jeres egne ord. Hvilke af dem gælder stadig i dag?
  4. Hvilke samfundsgrupper fik gavn af grundloven? Hvem kunne tænkes at være imod en grundlov? Hvorfor?

Grundlovsrevision den 5. juni 1953 (gældende)

Arbejdsspørgsmål til grundlovsrevision 1953

  1. I 1953 reviderede man grundloven. Her kom bl.a. § 20 til. Hvad tror I den var møntet på? Prøv om I kan lokalisere en særlig problematisk formulering i den paragraf…
  2. Hvordan ændrer man grundloven? Er det nemt eller svært? Hvorfor?
  3. Diskussion om vores demokrati: Der vælges en ordstyrer i gruppen, der suverænt bestemmer hvem der skal have ordet. Medlemmerne i gruppen markerer til ordstyreren, når man vil sige noget! Der vælges en referent, der noterer de forskellige synspunkter ned.( Begge deltager selvfølgelig i diskussionen) " Hvilke ting er gode, hvilke knap så gode, hvad virker, hvad virker ikke? Er det danske demokrati velfungerende eller er der problemer? Giv eksempler. " Inddrag f.eks. partiernes problemer med at få medlemmer, protesten d. 18. maj 1993 på Nørrebro, EU, Jacob Haugaards indvælgelse i folketinget i 1994.

© ? | xhtml | css | Adjunkten | Følg mig på Twitter | Min Google+ profil | Del | Til toppen