Adjunktens forum
after dark

Adjunkten.dk | Profil | Registrér | Aktive emner | Medlemmer | Søg | OSS
Brugernavn:
Adgangskode:
  Vælg sprog
  
Husk mig
Glemt adgangskode?

 Alle fora
 Dansk/historie opgaven - forbeholdt 1.d
 Generelle spørgsmål om dansk/historieopgaven
 Læs her først! Opgavens formelle sider
 Nyt emne  Besvar emne
 Printervenlig
Forfatter Tidligere emne Emne Næste emne  

Adjunkten
Forum Admin

184 indlæg

Sendt - 02 nov 2006 :  21:53:55  Vis profil  Besvar med citat
quote:
Citat fra pjecen:

Formelle krav
Omfanget skal være mellem 5-10 sider – ekskl. forside, noter, resume, litteraturliste og illustrationer.

Forside/titelblad
Titel, fag/fagkombination, navn og klasse samt opgaveformulering. Det udleverede ark skal vedlægges som side 2 i opgaven

Indholdsfortegnelse
Lav en liste over overskrifter på kapitler og evt. underkapitler. Indholdsfortegnelsen viser dermed den struktur, som du har valgt for opgaven

Abstract (et resumé) på engelsk
Du skal lave et kort resumé på engelsk som forberedelse til studieretningsprojektet i 3.g. Abstractet eller resuméet er en sammenfatning af besvarelsens hovedtankegang. Det skal udgøre en meningsfuld helhed og kunne forstås uafhængigt af selve opgavebesvarelsen

Indledningen
Præsentér her din problemformulering. Angiv, hvad hensigten er med opgaven, hvorfor emnet er væsentligt, hvad du vil undersøge, og hvilken metode du vil anvende

Konklusion
Det er her, du samler op på alle dine delkonklusioner og præsenterer din afsluttende hovedkonklusion – dvs. en sammenfatning af svarene på opgaveformuleringen. Pas på ikke at gøre den afsluttende konklusion for kort Konklusionen må også gerne indeholde en perspektiveringsdel
Noter Det er vigtigt med præcis og korrekt brug af noter De kan anbringes nederst på siden (fodnoter) eller i slutningen af dokumentet (slutnoter)

Litteratur-/kildehenvisning og metode
Det er meget vigtigt, at du hele tiden præcist fortæller, hvor du har dit stof fra. Du skal selvfølgelig angive dine kilder, når du direkte citerer dem, men også når du sammenskriver indholdet af nogle afsnit/sider i en tekst. Hvis du i din opgave har et afsnit, som bygger på afsnit fra flere tekster, skal du fortælle, hvorfra det stammer. Man kan gøre dette på flere måder. Her beskrives en metode med at anvende fodnoter. Kildehenvisninger som fodnoter fungerer ved, at der efter et afsnit i opgaven står et lille tal, som henviser til en note nederst på siden. Noten henviser til materiale i litteraturli-sten, og derfor er det tilstrækkeligt, hvis det entydigt fremgår, hvilket materiale der er anvendt. F.eks. kan en bog som P.C. Willemoes Jørgensen: De store opdagelser, Gyldendal, 2. udg. 1974 i noten forkortes som Willemoes, s. 234-237


Indholdsfortegnelse


Din opgave skal have en indholdsfortegnelse med nogle hoved- og underafsnit og der skal være sidetal (helst højrestillet).

Du kan kalde et indledende afsnit for 'Problemformulering' og det sidste afsnit skal være en konklusion, hvor du svarer på problemformuleringen. Konklusionen skal fylde ca. ½-1 side og samle op på, hvad du har fundet ud af i selve opgaven.

Problemformulering og konklusion skal hænge sammen!
EX: (opgave om Tysklands genforening)

Problemformulering 2

I: DDRs SAMMENBRUD 5

II: SOVJET OG DEN TYSKE GENFORENING 6
2.1. "Der Schlüssel liegt im Kreml" 6
2.2. Grønt lys fra Moskva 6
2.3. Februar-juli 1990: Sovjet i defensiven 8
2.4. George Bushs plan 10
2.5. Gorbatjov i det varme sæde 11
2.6. Gennembruddet: Mødet i Kaukasus juli 1990 12

III: TRAKTATERNE 13
3.1. 2+4-aftalen 13
3.2. Tysk-sovjetisk venskabstraktat 14

IV: KONKLUSION & PERSPEKTIVERING 16

LITTERATUR 19

Word kan gøre arbejdet for dig. Hvis du markerer, hvad der skal være hovedoverskrifter og underoverskrifter (oppe i typografi), så kan du bagefter indsætte en indholdsfortegnelse ( - vælg 'indsæt' -> 'reference' -> 'indeks m.m.'....)

CitatteknikDet er meget vigtigt, at man kan se tydeligt forskel på, hvor du selv skriver, og hvor du citerer andre. Markér dine citater med anførselstegn ("") og evt. kursiv og ryk dem lidt ind i teksten:

"Dette er et citat" (husk note!)

Her skriver jeg så selv igen.

NoteapparatKarakteristisk for videnskabeligt arbejde er viljen til kritik. At man lægger sine kilder åbent frem, så andre kan arbejde videre med dem og evt. anfægte eller bekræfte dine resultater. Du skal derfor hele tiden dokumentere, hvor du har dine oplysninger fra, når du skriver.

Man skal lave en note ved alle citater:

"Fredsslutningen efter Første Verdenskrig holdt kun i 21 år" 1)

1) Bryld s. 121.

Omme i litteraturlisten skal alt materiale så vidt muligt stå alfabetisk efter forfatterens efternavn. Læseren kan hurtigt finde frem til hvilken bog af Bryld, du henviser til. Hvis man har flere bøger af samme forfatter, kan man skrive Bryld 1 eller 2, eller simpelthen forfatter og titel.

Man skal også lave noter, når man selv skriver. Man kan sætte noten efter en overskrift - så er det hele afsnittet som noten gælder - eller man kan sætte noten efter et afsnit i opgaven:


(.....) derfor kollapsede østblokken i løbet af efteråret 1989 2)

2) Dette afsnit bygger på Bryld kap. XX og http://xxxx .

Noter laver du ved at vælge Indsæt => Reference => Fodnote.

LitteraturlistePå litteraturlisten skriver du alt materiale du har brugt på denne måde:

Bryld, Carl-Johan: "Verden efter 1914 - i dansk perspektiv", Systime 2006.

Jensen, Jens: "Den kolde krig" - opgave fra www.studienet.dk

http://adjunkten.dk

"Den kolde krig" afsnit 4, dokumentarserie af BBC fra 1998.

Forfatterens efternavn først, bøgerne listes alfabetisk.


Kildeanalyse

(Gælder kun historieopgaver)

Du kan hente hjælp til kildeanalyse her: http://adjunkten.dk/historie/Om%20faget/metode.asp

Undgå at skrive i punktform - skriv ½-1 sides prosa.
  Tidligere emne Emne Næste emne  
 Nyt emne  Besvar emne
 Printervenlig
Genvej:
Adjunktens forum © Adjunkten 2008 Gå til toppen af siden
 Image Forums 2001 Snitz Forums 2000
© ? | xhtml | css | Adjunkten | Følg mig pÃ¥ Twitter | Min Google+ profil | Del | Til toppen