Adjunkten - Dansk
Skriftlig dansk

Skema til billedanalyse
(reklamer)


Her er nogle ideer til, hvordan du kan få hul på din reklameanalyse. Slå evt. flere afsnit sammen, hvis der ikke er så meget kød på dem.

Præsentation af reklamen

Start med et kort afsnit om afsenderen, produktet og det medium, som reklamen er bragt i. Er mediet velvalgt i forhold til målgruppen? Hvis der er tale om kampagner for at få elever til en virksomhed, så er produktet jo på en måde selve virksomheden - den forsøger at sælge sig selv som arbejdsplads

Billedanalyse

I billedanalysen kan du tage fat i følgende overskrifter, men det afhænger af den konkrete reklame - det er fx ikke sikkert, at det er relevant med et helt afsnit om synsvinkel. Skriv der, hvor der er noget at skrive om!

Komposition

Start med at beskrive, hvordan billedfladen er udfyldt. Hvilke elementer er dominerende? Overvej, om der er tale om symmetrisk eller diagonal komposition og tjek hvad afsenderen har placeret i det gyldne snits fire punkter. Se også på beskæringen af personerne. Hvis halvdelen af ben eller arme er udenfor billedet, skal det signalere, at personen er dynamisk og allerede på vej ud af billedet!

Rum

Hvordan er der skabt rum i billedet? Hvis det er et maleri eller en collage, så skabes rum jo ved overlapning og elementernes størrelse - i et reklamefoto afgør opstillingen og synsvinklen hvor meget rum, der skabes

Farver

Hvilke farver dominerer? Kolde/varme farver? Er nogle elementer fremhævet ved hjælp af farver? Hvis et element er omgivet af sin komplementærfarve, så er det stærkt fremhævet - det virker omvendt, hvis man anvender farver, der ligger tæt på hinanden i farvecirklen. Husk at sort, hvid og grå ikke er farver, men valører. De bruges til at tone de rigtige farver med.

Synsvinkel

Frø- fugle- eller normalperspektiv? Hvilken virkning ønskes?

Lys

Er det naturligt eller kunstigt lys? Er der evt. symbolsk lys?

Kropssprog

Har personerne på billedet et åbent og imødekommende eller lukket kropssprog?

Ikonografi

Er der anvendt nogle ikoner - hvad symboliserer de?

Sprog

Er der anvendt slang, fagsprog eller flertydige ord? Er sproget tilpasset målgruppen? Ord som 'fedeste' eller 'nederen' taler til unge, mens 'ganske fortrinlige' og 'ærgeligt' taler til gamle (lærere). Meget ofte bruges ord, som konnoterer (kan associere til) sex, jvf. "Hvordan vil du spille med dig selv...".

Livsstilssignaler

Mange moderne reklamer handler slet ikke om produktets egenskaber. De forsøger i stedet at sælge en bestemt livsstil eller livsstilssignaler. Altså produktet siger noget om ejerens image og gruppetilhørsforhold. Hvis en deodorant præsenteres af en pige med en mavepiercing, så appellerer det til visse typer af unge. Her må du gerne inddrage viden fra fx afsætning og bruge Minerva-modellen. Du kan evt. perspektivere til tendenser i samtiden

Samlet vurdering: Virker reklamen?

I denne konklusion samler du kort op på reklamens vigtigste virkemidler. Giv herefter en begrundet vurdering af, om reklamen vil virke.© ? | xhtml | css | Adjunkten | Følg mig på Twitter | Min Google+ profil | Del | Til toppen