Adjunkten - Dansk
Romantikken

St. St. Blicher: "En landsbydegns dagbog" (1824)


Vi deler os op i 6 små grupper - to grupper løser samme opgave. Den ene gruppe fremlægger, den anden fungerer som opponenter. Vi trækker lod.

Gruppe 1 og 2: Drøm og virkelighed

 1. Opregn faserne i Morten Vinges liv. Giv de enkelte faser en overskrift og tidsfastsæt dem ved hjælp af optegnelsesdatoerne.
 2. Beskriv Morten Vinges forhold til sin omverden i de enkelte faser og til "herskab" i bred forstand
 3. Opstil de mål, som Morten Vinge sætter sig i de enkelte faser og beskriv i hvor høj grad, han realiserer dem.
 4. Prøv at sige noget om forholdet mellem drøm og virkelighed hos Morten Vinge.

Gruppe 3 og 4: Trekantsdramaet

 1. Karakterisér Morten og Jens og sæt dem op overfor hinanden.
 2. Karakterisér Sophie. Hvilken kvindetype er hun? Kan hun sammenlignes med andet, vi har læst?
 3. Sammenlign dagbogsstykkerne 16, 24 og 67. Hvad kan uoverensstemmelserne i beskrivelsen af kaneturen sige om Morten?
 4. Beskriv Morten og Jenses kærlighedsopfattelser udtrykt ved deres forhold til Sophie. Sæt dette i forhold til deres forskellige personligheder.
 5. Har Morten, Jens og Sophie betydning for hinanden - og i givet fald hvilken?

Gruppe 5 og 6: Fortæller, sprog og tema

 1. Hvordan er Morten Vinge som fortæller? Giv ex.
 2. Karakterisér sproget og brugen af det i dagbogen. Sammenhold det med faserne i Mortens liv (tal evt. sammen med de andre grupper om faserne)
 3. I dagbogsstykke nr. 61 skriver Morten Vinge, at læseren af denne "Journal" dog skal "se, hvorledes synden lønner sine børn". Har Morten ret?. Altså er det, hvad vi kan lære af novellen? Hvad kan vi ellers / i stedet lære af novellen?

Husk at give eksempler fra teksten!

God arbejdslyst!


© ? | xhtml | css | Adjunkten | Følg mig på Twitter | Min Google+ profil | Del | Til toppen