Adjunkten - Dansk
Romantikken

Adam Oehlenschläger: "Guldhornene" (1803)

 1. De higer og søger
  i gamle Bøger,
  i oplukte Høie
  med speidende Øie,
  paa Sværd og Skiolde
  i muldne Volde,
  paa Runestene
  blandt smuldnede Bene.
 2. Oltids Bedrifter
  anede trylle;
  men i Mulm de sig hylle,
  de gamle Skrifter.
  Blikket stirrer,
  sig Tanken forvirrer.
  I Taage de famle.
  „I gamle gamle
  hensvundne Dage!
  da det straalte i Norden,
  da Himlen var paa Jorden,
  giv et Glimt tilbage!“
 3. Skyen suser,
  Natten bruser,
  Gravhøien sukker,
  Rosen sig lukker.
  De øvre Regioner
  toner!
  De sig møde, de sig møde,
  de forklarede Høie,
  kampfarvede, røde,
  med Stierneglands i Øie.
 4. „I som raver i blinde,
  skal finde
  et ældgammelt Minde,
  der skal komme og svinde!
  Dets gyldne Sider
  skal Præget bære
  af de ældste Tider.
  Af det kan I lære.
  Med andagtsfuld Ære
  I vor Gave belønne.
  Det skiønneste Skiønne,
  en Møe
  skal Helligdommen finde!“
  Saa synge de og svinde.
  Lufttonerne døe!
 5. Hrymfaxe den sorte
  puster og dukker
  og i Havet sig begraver.
  Morgenens Porte
  Delling oplukker,
  og Skinfaxe traver
  i straalende Lue
  paa Himlens Bue.
 6. Og Fuglene synge.
  Dugperler bade
  Blomsterblade,
  som Vindene gynge.
  Og med svævende Fied
  en Møe hendandser
  til Marken afsted.
  Violer hende krandser.
  Hendes Rosenkind brænder,
  hun har Lilliehænder.
  Let som en Hind
  med muntert Sind,
  hun svæver og smiler;
  og som hun iler
  og paa Elskov grubler —
  hun snubler!
  og stirrer og skuer
  gyldne Luer,
  og rødmer og bæver
  og zittrende hæver
  med undrende Aand,
  af sorten Muld,
  med sneehvide Haand,
  det røde Guld.
 7. En sagte Torden
  dundrer!
  Hele Norden
  undrer!
 8. Og hen de stimle
  i store Vrimle,
  og grave og søge
  Skatten at forøge.
  Men intet Guld!
  Deres Haab har bedraget.
  De see kun det Muld,
  hvoraf de er taget.
 9. Et Sekel svinder!!
 10. Over Klippetinder
  det atter bruser.
  Stormenes Sluser
  bryde med Vælde.
  Over Norges Fielde
  til Danmarks Dale
  i Skyernes Sale,
  de forklarede Gamle
  sig atter samle.
 11. „For de sieldne Faae
  som vor Gave forstaae,
  som ei Jordlænker binde,
  men hvis Siele sig hæve
  til det Eviges Tinde,
  som ane det Høie
  i Naturens Øie,
  som tilbedende bæve
  for Guddommens Straaler,
  i Sole, i Violer,
  i det Mindste, i det Største,
  som brændende tørste
  efter Livets Liv,
  som — o store Aand
  for de svundne Tider!
  see dit Guddomsblik
  paa Helligdommens Sider,
  for dem lyder atter vort Bliv!
  Naturens Søn,
  ukiendt i Løn,
  men som sine Fædre,
  kraftig og stor,
  dyrkende sin Jord,
  ham vil vi hædre,
  han skal atter finde!“
  Saa synge de og svinde.
 12. Hrymfaxe den sorte
  puster og dukker,
  og i Havet sig begraver.
  Morgenens Porte
  Delling oplukker,
  og Skinfaxe traver
  i straalende Lue,
  paa Himlens Bue.
 13. Ved lune Skov
  Øxnene trække
  den tunge Plov,
  over sorten Dække.
 14. Da standser Ploven,
  og en Gysen farer
  igiennem Skoven.
  Fugleskarer
  pludselig tier.
  Hellig Taushed
  alt indvier.
 15. Da klinger i Muld
  det gamle Guld.
 16. Tvende Glimt fra Oldtidsdage
  funkler i de nye Tider.
  Selsomt vendte de tilbage,
  gaadefyldt paa røde Sider.
 17. Mystisk Helligdom omsvæver
  deres gamle Tegn og Mærker.
  Guddomsglorien ombæver
  Evighedens Underværker.
 18. Hædrer dem, thi Skiebnen skalter!
  snart maaskee de er forsvunden.
  Jesu Blod paa Herrens Alter
  fylde dem, som Blod i Lunden.
 19. Men I see kun deres Lue,
  ikke det ærværdigt Høie!
  Sætte dem som Pragt tilskue
  for et mat nysgierrigt Øie.
 20. Himlen sortner, Storme brage!
  Visse Time du er kommen.
  Hvad de gav de tog tilbage.
  Evig bortsvandt Helligdommen.

Kilde: Kalliope.org


Arbejdsspørgsmål:

 1. Del teksten op i nogle hovedafsnit, så I kan skitsere handlingen.
 2. Find universalromantiske træk i digtet. (brug Litteraturens Veje)
 3. Hvilken opfattelse af digteren er der i digtet?
 4. Hvad bestemmer historiens gang?

© ? | xhtml | css | Adjunkten | Følg mig på Twitter | Min Google+ profil | Del | Til toppen