Adjunkten - Dansk
Sproganalyse

3) Find ? fejl!

Find sprogfejlene i følgende tekst. Det kan være stavefejl, grammatiske fejl, tegnsætningsfejl eller forkerte formuleringer.

Det nyvalte amtsråd har holdt deres første møde. Politikkerne mener at det bliver vanskeligt, at administrerer de sparsomme bevillinger. "Pengende slår efter alt, at dømme slet ikke til", udtaler bormester Ib Rasmussen, "ihvertilfælde må vi nok desværre i år aflyse de ældres sommer udflukt". "Grunden skyldes, at vi sidste år brugte alt for meget på en lang række i sig selv udemærkede formål. Men i år ligger vi først og fremmest vægt på, at vi er nød til at prioritere, at borgerne skal kunne færdes trykt på alle amtet's veje efter mørkets fremkomst." Borgmesterens udtagelse gav andledning til en føelsesladet diskution mellem politikere fra alle fløge i amtsrådet. Flere var meget kritiske til Ib Rasmussen og sagde direkte at han havde ment det dimentralt modsatte så sent som sidste år.

(Se løsningen under bunden af din computer)


© ? | xhtml | css | Adjunkten | Følg mig på Twitter | Min Google+ profil | Del | Til toppen