Adjunkten - Dansk
Journalistik

Opgaver om TV-nyheder:

  1. Hvilke nyheder vil blive opprioriteret/nedprioriteret, hvis Jens Gaardbo har ret? (s.61)
  2. Diskutér synspunkterne i lederen "Drømmefabrikanterne".
  3. Forklar, Pierre Bourdieus syn på tv-nyheder og gør rede for de 4 indvendinger imod at TV-nyheder er et vindue mod verden.
  4. På hvilken måde er disse nyhedsindslag manipulerende :

© ? | xhtml | css | Adjunkten | Følg mig på Twitter | Min Google+ profil | Del | Til toppen