Adjunkten - Dansk
Journalistik

Opgaver om pressefotos

I jeres grupper skal I arbejde med pressefotos. Gruppe 1-6 skal læse noget teori om fotografiets virkemidler og fremlægge for klassen. I fremlæggelsen skal man gøre rede for teorien og illustrere den ved hjælp af mindst to fotos. Lav gerne en PP til fremlæggelse.

Gruppe 1) Fotografi - en brøkdel af virkeligheden

Gruppe 2) Fotojournalistikkens rolle

Gruppe 3) Hvordan vi ser på fotografier

Gruppe 4) Visuel fortælleteknik (I kan ikke nå alle 16 punkter - vælg de vigtigste ud.)

Gruppe 5) Den pæne krig - Hvordan blev Irak-krigen fremstillet i medierne?

Gruppe 6) Fotojournalistikkens genrer

Gruppe 7) Etik og moral i krigsreportager - hvad kan man tillade sig at fotografere? I skal arbejde med den danske pressefotograf Jan Grarups pressefotos. Opsøg information om ham og præsentér hans arbejde for klassen - i skal bl.a. inddrage hans fotobog fra 2006, "Shadowland". Hør et radioklip med ham her. Se, om I kan hitte hans HP...


© ? | xhtml | css | Adjunkten | Følg mig på Twitter | Min Google+ profil | Del | Til toppen